Proiectare și Urbanism

Urbanismul are că principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung.

Proiectarea a fost întodeauna o activitate ridicată la rang de artă de către echipa noastră de ingineri. Reprezintă concretizarea viziunii clientului său a arhitectului într-o manieră exactă. Comunicarea deschisă dintre echipa de proiecatare şi cea de constructori duce la eficientizarea activităţii de pe şantierele noastre.

Avem experienţă în gestionarea de proiecte de la concepție şi design preliminar până la construirea de proiecte cu o valoare de execuţie foarte variată. Ne putem ocupa de toate actele necesare, de la cele preliminare – certificat de urbanism, proiecte de urbanism faza PUZ, PUD, până la obţinerea autorizaţiei de construire, proiecte tehnice de execuţie cu toate specialităţile şi până la asistență la încheierea contractelor de construire, aducând împreună o echipa mulţi-disciplinară cu capacitatea de a-şi asuma o gamă largă de proiecte.

Un proiect se realizează în două etape succesive :
– Etapă I este reprezentată de faza P.A.C. (Proiect Autorizare Construcţie);
– Etapă II este reprezentată de faza P.Th.+ D.E. (Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie).

Documente necesare elaborării proiectului :
– Tema de proiectare este ceea ce dorește beneficiarul să realizeze;
– Certificatul de Urbanism – se obţine de la primăriile în raza cărora se va realiza construcţia;
– Acte de proprietate;
– Studiu geologic asupra terenului respectiv, efectuat de un inginer geolog;
– Studiu topografic asupra terenului respectiv, efectuat de un specialist în domeniu;
– Plan de încadrare în zona – de la primăria de care aparține terenul.

Despre birou arhitectura Archicez